Valná hromada spolku TJ Oldřichovice

Výkonný výbor spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s. Vás srdečně zve na řádnou Valnou hromadu, kterou svolal na pátek 15.3.2019 v 16.30 v  budově PZKO Oldřichovice.

Jako člen spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s.,  máš možnost podílet se na rozvoji sportu v naší obci i spolurozhodovat o struktuře a personálním složení vedení našeho spolku. Jako host,  máš možnost vidět a poznat perspektivu klubu a také názory členské základny.

Nakonec máš možnost spolu se svou partnerkou posedět a podebatovat u poslechu živé hudby. Neformální část začne v 18.00.

Program Valné hromady navrhovaný výkonným výborem :

 

1.     Úvod

2.      Volba vedení Valné hromady.

3.      Volba členů Výkonného výboru.

4.      Volba členů Dozorčí rady.

5.    Zpráva o činnosti spolku.

6.    Zpráva o hospodaření spolku.

7.    Zpráva o činnosti oddílu kopané.

8.    Sdělení informací o Rekonstrukci sportovního centra v areálu spolku.

9.    Organizační a různé.

10.  Diskuse.

11.  Závěr.

12.  Pohoštění.

13.  Neformální program u živé hudby.

 

 

Těšíme se na Vaší účast a upozorňujeme členy, že členské příspěvky na rok 2019 mohou být uhrazeny přímo na VH, nejpozději však do 30.6.2019

Kategorie: