Mskraj  

 Děkujeme Moravskoslezskému kraji
 za dotaci ve výši 62 900,- Kč pro rok 2020.
 Příspěvek je určen na celoroční sportovní činnost.