Historie spolku

Tělocvičná jednota Sokol Oldřichovice byla založená v roce 1926. 
Dokazuje to zápis z 1. schůze výboru, která proběhla v české státní škole dne 30. listopadu pod vedením prvního předsedy jednoty Jana Trombika.

Pravděpodobně někdy předtím proběhla ustavující schůze včetně volby předsedy. Záznam o této schůzi jsme nikde nenašli, a tak datum 30. listopadu bereme jako datum založení.

Tehdejší tělocvičná jednota se tak zapojila do dění v už existující Obci Sokolské. Co je to vlastně ta Obec Sokolská. Byla založená v rozpadajícím se Rakousko-Uhersku v roce 1862 v Praze a jejím hlavním programem bylo cvičení, základy atletiky, skautské turistiky, ale také i společenský život jako divadelní představení, veřejná cvičení, koncerty a plesy. Hlavním heslem bylo TUŽME SE, pozdravem NAZDAR a oslovováním BRATŘE. Proto také v kronice a pokladní knize naší tělocvičné jednoty vidíme nejen záznamy ze sportovních cvičení, ale i

záznamy z organizování společenských akcí jako plesy, divadelní představení, slety atd. Sokol hrál v Oldřichovicích významnou společenskou roli. Bylo to dáno i postavením jejího předsedy, který byl zároveň starostou.

 

V kronice jsou zaznamenány všechny zápisy z výborových schůzí za období 1926 až 1938. V pokladní knize jsou zase za toto období uvedeny všechny příjmové i výdajové položky. První položkou je příjem z divadelního představení „Nezvedená Lída“, která činila 6,80 Kčs. Hned po založení byla naše tělocvičná jednota obdarována okolními Sokoly z Paskova, Lázu, Orlové či Těrlicka v hodnotě celkem 95,- Kčs. Dary dávali i místní občané. Největší výdeje byly za tělocvičná nářadí. Vydělávali si na ně pořádáním plesů a veřejným cvičením spojeným

s divadelním představením. Občas se objeví zajímavé až hodně netypické na dnešní poměry položky jako „oprava smyčce k čelu“ nebo „večeře muzikantům“. Výdaje i příjmy se od roku 1926 do roku 1938 významně navyšovaly. Možná i tehdejší inflací. A tak v roce 1935 byl hrubý příjem z plesu 1079,50 Kčs a cestovné a pohoštění muzikantům 350,- Kčs.

 

Záznamy končí v roce 1938 a posledními položkami je částka na obranu státu ve výši 300,- Kčs a půjčka panu Hrdému 5 000,- Kčs. Dá se předpokládat, že půjčka byla uložením peněz důvěryhodné osobě před blížícím se nástupem fašismu a světovou válkou. Je třeba si uvědomit, že Československá Obec Sokolská byla vedením německých fašistů označována za největší hrozbu pro tehdejší Německo, a to s ohledem na svou národní hrdost, organizovanost a sounáležitost. A proto také v noci ze 7. na 8. října 1941 bylo pozatýkáno ústřední vedení a

vedení všech žup Sokola. Před týdnem tomu bylo přesně 75 let. Hned po válce začíná Tělocvičná jednota Sokol Oldřichovice opět fungovat. A to 24.10.1945 už jako Sokol Oldřichovice. První položkou v pokladní knize je vrácení půjčky pana Hrdého a bratra Jana Trombíka. Asi byl pan Hrdý pouze vymýšlená osoba. Po válce už záznamy nejsou tak podrobné a pokladní kniha pouze vykazuje měsíční uzávěrky v podobě stavu účtu nebo pokladny.

 

V té době na místním hřišti u české školy (dnes ho známe jako sokoliště) se scházejí mladí lidé převážně sdružení v místním Sokole a provozují všechny možné sporty. V Sokole začínají vznikat nové a nové oddíly, které se pak účastní okresem organizovaných soutěží. Vzniká oddíl kopané. Fotbalisté trénují na sokolišti, které však rozměrově nevyhovuje podmínkám organizované soutěže, a tak staví fotbalové hřiště včetně sociální budovy na Tyrské. Na jaře 1954 je hřiště dokončeno a odehrán první oficiální fotbalový zápas. Před dvěma roky jsme

právě tady oslavili 60 let kopané a podrobně probrali tehdejší události kolem jeho vzniku.

 

Záznamy z konce padesátých let a let šedesátých udávají, že např. v roce 1957 existovaly následující oddíly. Oddíl všeobecné průpravy – základy tělesné výchovy, oddíl lehké atletiky, odbíjené, kopané, cyklistiky, stolního tenisu, lyžování a ledního hokeje. V té době byl předsedou Karel Wojnar a vedoucím sportů Josef Matloch, současný člen dozorčí rady.

Náčelníkem zase Ota Supík, který dodnes nevypustí žádné mistrovské utkání fotbalistů. Každý oddíl má své vedení v podobě výborů. Složení jednotlivých výborů je zaznamenáno v kronice.

 

Sportovci Sokola velice často závodili ve více oddílech. Dost často byli navíc i ve vedení oddílů nebo jednoty.

 

Oddíl odbíjené byl v té době účastníkem okresního přeboru. Původně se přihlásil do krajské soutěže, ale protože nebylo možno zajistit kompletní sestavu, zůstalo v okresním přeboru.

Většina odbíjenkářů byla totiž zároveň fotbalisty, cyklisty či hokejisty. Jistě jste si všimli, že z mé zprávy najednou zmizelo slovo župa a nahradilo ho okres či kraj.

V roce 1957 se změnil název Sokola Oldřichovice na TJ Sokol Oldřichovice a řízení soutěží bylo pověřeno okresním či krajským výborům jednotlivých sportů. A to vše díky v prosinci 1952 přijatému zákonu o tělesné výchově a sportu. Bývalí činovníci Sokola se po únoru 1948 stáhli a pokračovali v odborech ZRTV. Celostátním Řídícím orgánem se stal Státní výbor pro TVS a v roce 1957 ČSTV, který existoval do roku 1990.

 

Zajímavým oddílem byl lední hokej, který asi neměl své kluziště. Alespoň tak soudím podle kroniky, kdy všechna utkání byla odehrána na ledě soupeře. V Třinci, Českém Těšíně, Jablunkově, Vendryni či Kanadě. Je vidět, že začátek a konec padesátých let byl, co se týče sportovních výsledků a práce v oddílech, nejlepší v dějinách sportu v Oldřichovicích. Svědčí o tom zachované články z tehdejšího tisku. Cituji článek Československého sportu čís. 47 ze dne 22.3.1957 :

 

Ještě v roce 1954 měly Oldřichovice, obec ležící na úpatí Javorového v Těšínských Beskydech, jednotu s velmi čilým oddílem kopané, ledním hokejem a odbíjené, s družstvy cyklistů a lehkých atletů, v nichž vytrvalci bojovali dokonce v celostátním přeboru Sokola. Ale už v dalším roce nebylo o Sokole ani slyšet. Jako by jednota usnula. Až letos tj. v roce 1957 začalo svítat…….

 

Pojďme dál. Píše se rok 1963 a je vidět, že se něco začíná dít. Po 4 létech se objevuje další záznam. Je zvolen nový výbor v podobném složení, ale vyměněnými funkcemi a nová kniha zápisů. V té době pracují už jen 3 oddíly. Kopaná, lední hokej a Sportovní hry mládeže (SHM), což pro naši jednotu znamenalo lyžování.

 

V roce 1970 nastává další etapa v životě oldřichovického sportu. Do sportovního dění se zapojuje státní podnik TESLA TŘINEC, která se stává finančním partnerem a mění název na TJ Tesla Oldřichovice. Velký podnik, který zaměstnával skoro dva tisíc zaměstnanců či spíše zaměstnankyň vnáší do tělovýchovné jednoty nové myšlenky a potřebu reklamy. Státní podniky si díky sportovní reklamě a samozřejmě sportovním výsledkům dělají dobré jméno. Sportovcům se proplácejí lístky jak na dopravu, tak na bazén a saunu. Dostávají nové dresy a

vůbec modernější sportovní zázemí.

 

V té době funguje pouze oddíl kopané, turistiky, ZRTV a rodí se nový oddíl. Je to oddíl golfu, který byl jedním ze dvou oddílů golfu v severomoravském kraji. Naši golfisté si hodně užili v této normalizační době. Státní představitelé je brali jako propagandisty kapitalistické kultury. Jednoho roku přišli golfisté o golfově upravovanou louku v Oldřichovicích u vodárny, kde trénovali na turnaje v Šilheřovicích. Byli to opravdoví gentlemani, vždy plní optimismu a entuziasmu. Proto se také po roce 1990 stali jádrem Beskydského golfového klubu v Ropici.

 

Díky velkému počtu žen v oddíle ZRTV se počet členů tělovýchovné jednoty navýšil na více než 300. Většina členek byla vedená pouze na papíře. Nicméně raritou v té době bylo družstvo fotbalistek v oddílu kopané. V sezóně 1973-74 fotbalisté poprvé ve dvacetileté historii postoupili z okresního přeboru do krajské soutěže. V roce 1976 se vedení TJ rozhodlo zlikvidovat otřesný travnatý povrch na hřišti na Tyrské a nahradit ho ještě horší škvárou. Je pravda, že drtivá většina hřišť v našem kraji byla na tom stejně. Proto fotbalisté, kteří v té

době hráli, si na svá mladá léta vzpomenou každý večer, když si oblékají pyžamo. Ve druhé polovině 80-tých let funguje už jen oddíl kopané a oddíl golfu. Avšak oficiální sportovní utkání a soutěže z obce Oldřichovice zcela zmizely. S ohledem na expandující státní podnik Tesla, bylo třeba uvolnit prostory hřiště Na Tyrské a fotbalisté se stěhovali nejdříve na škvárové hřiště do Třince na Lesní a později na travnatý Borek. Golfisté trénují také na Borku. Celá 90-tá léta hráli naši fotbalisté krajskou soutěž, bohužel ne v Oldřichovicích, ale v Třinci. V této době už existoval pouze oddíl kopané. Golfisté se odstěhovali do Ropice na vlastní louku, ze které nakonec postupně vzniklo současné hřiště.

 

V roce 1997, kdy už vlastně neexistoval státní podnik Tesla, se naše tělovýchovná jednota přejmenovala na TJ Oldřichovice, o.s. a ve stejném roce byl zakoupen pozemek pro výstavbu dnešního sportovního areálu. Fotbalisté pořad trénovali na Borku a v Oldřichovicích začala výstavba hřiště. V květnu roku 2002 bylo převezeno a smontováno během necelého víkendu 36 unimo buněk z Třineckých železáren do dnešní podoby a do roka byla zprovozněna sociální budova. Fotbalisté se po 17 létech vrátili do Oldřichovic. Ve stejném roce vznikl oddíl

stolního tenisu, který měl své sídlo nejdříve v Tyře U Liberdy a pak v Restauraci Miarka. Po 5 létech přešli stolní tenisté do jiné tělovýchovné jednoty. V období 2006-07 proběhla výstavba tréninkového hřiště. Na výstavbě současného areálu se velkou měrou podílel MÚ v Třinci, sponzoři a v neposlední řadě hrstka členů naší TJ, kteří dennodenně po dobu několika let trávili v tomto areálu U Lesa celý svůj volný čas. A jaká je situace dnes. Po vzniku České Unie Sportu a Fotbalové Asociace České Republiky jsme byli nucení transformovat své občanské sdružení z ministerstva vnitra do zapsaného spolku u krajského soudu ministerstva spravedlnosti. Takže se jmenujeme TJ Oldřichovice,z.s.

 

Naše jednota má zatím pouze jeden oddíl. V oddíle kopané soutěží 4 družstva v okresním přeboru. Muži, kteří jsou momentálně na 2. místě a jsou odhodlání udělat vše pro postup do krajské soutěže. Byl by to návrat po 5 létech od doby, kdy jsme velice důstojně po dobu 6 let reprezentovali obec v severomoravském kraji. Mimo jiné, když jsme slavili 80-té výročí TJ v roce 2006, přáli jsme si postup. Na jaře se to povedlo, doufám, že se to po 10 létech také podaří.

Kromě mužů si také dobře vede dorost, který z 8 zápasů 5 krát vyhrál a jednou remizoval. Celý náš región se však potýká s nedostatkem mládeže, který je způsoben přibývajícím počtem sportů, hlavně halových. Proto se do dorosteneckých soutěží obce spojují, a tak v okresním přeboru existují 4 mužstva z 12, která jsou spojením dvou obcí. Např. Smilovice – Něbory nebo Písek – Bukovec. Zatím jsme k tomu nemuseli sáhnout, ale situace není příliš dobrá. Žákům se už tolik nedaří, ale je to dáno tím, že ti starší byli převedení do dorostu a naopak

družstvo přípravky posílilo žáky. Družstvo přípravky je přihlášeno do tzv. třinecké ligy. Jaká je současná struktura našeho spolku a jak se díváme do budoucna. V současné době máme cca 20 dospělých členů a 25 členů do 18 let. Spolek řídí 5 členů výkonného výboru, kteří se scházejí jednou měsíčné. Často i s trenéry a staršími hráči. Výbor oddílu kopané se schází jednou za 14 dní. Ve spolku pracuje i dozorčí rada, která je zvaná na jednání VV, když se projednávají investiční akce. DR je tří členná.

 

 

Stanovy spolku jsou napsané tak, aby naše TJ byla otevřená pro všechny, kteří sdílí naše  myšlenky a chtějí se podílet na rozvoji spolku. Vznik nových oddílu v rámci TJ je dle stanov také velice jednoduchý, takže počítáme se vznikem dalších oddílu sportu. Již nyní aktivně pracují naši turisté, kteří brzy založí oddíl. TJ Oldřichovice podporuje také sportovní činnost výkonnostních sportovců na republikové či reprezentační úrovni, kteří jsou našimi členy, avšak působí v oddílech jiných TJ. Jedna se o sporty, které u nás nemají oddíl (např. vzpírání nebo skialpinismus).

 

 

Milníky v životě TJ Oldřichovice :

 

1926        listopad    Tělocvičná jednota Sokol Oldřichovice

                založení spolku

1945        24.října    Sokol Oldřichovice

1954        květen        otevřeno fotbalové Hřiště Na Tyrské a sociální budovy

                1. místrovský zápas fotbalistů TJ Oldřichovice

1957       povinné přejmenování na TJ Sokol Oldřichovice

1970       přejmenování na TJ Tesla Oldřichovice

                státní podnik TESLA Oldřichovice se stal finančním

                garantem TJ

1987       zrušení hřiště Na Tyrské i sociální budovy

                stěhování fotbalistů do Třince na Lesní ulici

1997       přejmenování na TJ Oldřichovice, o.s.

                zakoupen pozemek dnešního sportovního areálu

2001       otevřeno dnešní hlavní hřiště a první mistrovský zápas

                ještě bez sociální budovy

                vítězství  14 : 0  s Kunčicemi pod. Ondřejníkem

                zlomená noha našeho brankáře

2002       stěhování fotbalistů na Borek

                výstavba nynější sociální budovy

2004       stěhování fotbalistů do nové sociální budovy

2015       TJ Oldřichovice, z.s. 

                transformace na zapsaný spolek

 

DNEŠNÍ  SPOLEK

 

V roce 2014 se do dění TJ a tedy i fotbalu zapojili další občané Oldřichovic a blízkého okolí a projevili zájem poskytnout pomoc přímo ve strukturách TJ. Vznikem ČUS (Česká Unie Sportu) jako náhrada za ČSTV a FAČR (Fotbalová Asociace České Republiky) za ČMFS bylo třeba transformovat občanské sdružení pod ministerstvem vnitra na zapsaný spolek pod ministerstvo spravedlnosti.

 

Nejvyšším orgánem TJ Oldřichovice je Valná hromada, která je svolávána minimálně jedou ročně. Na ní jsou  zváni všichni členové spolku včetně mládeže. Jednou za dva roky je volen Výkonný výbor spolku, který řídí jednotu mezi valnými hromadami. Ten se pravidelně schází, včetně přizvaných hostů, každé první pondělí v měsíci v sociální budově. Výkonný výbor je pětičlenný. Dvakrát ročně se schází spolu s Dozorčí radou, která je tříčlenná. Na společných jednáních řeší právní a investiční záležitosti.

Od března do listopadu se Výbor oddílu kopané spolu s trenéry a správci schází na hřišti dvakrát měsíčně. Na poradách se řeší záležitosti, týkající se zajišťování soutěží všech družstev, přípravě domácích utkání, tréninků, členských příspěvků atd.

 

Zařazení našich družstev do organizované soutěže :

 

Přípravka        Třinecká liga

Žáci            Okresní přebor

Dorost            Okresní přebor

Muži            Okresní přebor