Informace o epidemiologických opatřeních

Na základě opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví k odvrácení šíření COVID-19/SARS-CoV-2 je s účinností ode dne 26.11.2021 uložen/a 

Povinnosti všech osob:

01. zákaz vstupu do Sportovního a volnočasového centra pro děti a mládež Oldřichovice („Sportovní centrum Oldřichovice“) všem osobám s klinickými příznaky onemocnění COVID-19.

02. povinnost nosit respirátor všem osobám ve Sportovním centru Oldřichovice mimo dobu vlastního tréninku nebo cvičení; 

děti do 15 let můžou nosit místo respirátoru zdravotnickou roušku.

Další povinnosti sportovců, trenérů, členů realizačních týmů a rozhodčích:

03. povinnost poskytnout našemu spolku identifikační údaje pro účely případného epidemiologického šetření, a to

a/ naším sportovcům a trenérům, kteří se účastní našeho pravidelného tréninku nebo organizovaného sportovního utkání a

b/ soupeřům naších sportovců, členům jejich realizačního týmu a rozhodčím, kteří se účastní organizovaného sportovního utkání.


04. všem osobám s výjimkou dětí do 12 let povinnost splňovat podmínky účasti na sportovním utkání, kterými jsou

a/ dokončené očkování proti COVID-19, nebo

b/ překonání onemocnění COVID-19 s tím, že od pozitivního testu uplynulo nejdéle 180 dnů, nebo

c/ RT-PCR, který nesmí být starší více než 7 dnů, a to pouze u osob do 18 let, u osob se zahájeným očkováním nebo osob, které se nemůžou očkovat pro kontraindikaci;

tato povinnost splňovat podmínky účasti na sportovním utkání se týká 

  • našich sportovců, trenérů a členů našich realizačních týmů, a 
  • našich soupeřů, jejich trenérů a členů realizačních týmů, a 
  • rozhodčích.

05. povinnost prokázat našemu spolku splnění povinnosti podle bodu 04., např. digitálním COVID průkazem (tzv. „Tečka“).

Další povinnosti účastníků volnočasových sportovních a pohybových aktivit:

06. všem osobám s výjimkou dětí do 12 let povinnost splňovat podmínky účasti na volnočasových sportovních aktivitách, kterými jsou 

a/ dokončené očkování proti COVID-19, nebo

b/ překonání onemocnění COVID-19 s tím, že od pozitivního testu uplynulo nejdéle 180 dnů, nebo

c/ RT-PCR, který nesmí být starší více než 72 hodin, a to pouze u osob do 18 let, u osob se zahájeným očkováním a osob, které se nemůžou očkovat pro kontraindikaci.

07. povinnost prokázat našemu spolku splnění povinnosti podle bodu 06., např. digitálním COVID průkazem (tzv. „Tečka“).

08. všem účastníkům skupinových lekcí ve Sportovním centru Oldřichovice dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od osob z jiné domácnosti a jiné školy.

Další povinnosti účastníků nesportovních akcí:

09. povinnost všem osobám s výjimkou dětí do 12 let plnit povinnosti podle bodu 06. a bodu 07., je-li přítomno více než 20 osob na nesportovní akci konané ve Sportovním centru Oldřichovice.


 

Ing. Česlav Marek

předseda výkonného výboru

TJ OLDŘICHOVICE, z.s.