Pokyny k rezervaci

Co je možno pronajmout :

  • K pronájmu nabízíme CELOU TĚLOCVIČNU s využitím pro volejbal, nohejbal, florbal, minikopanou, 2-3 kurty badmintonu, tělocvik pro školy, tréninkové procesy ke všem sportům a také k provozování aerobiku nebo moderního tance. K této rezervaci použijte REZERVACE CELE TĚLOCVIČNY (odkaz).

  • Nabízíme rovněž nájem PULKY TĚLOCVIČNY pro všeobecná cvičení s menším počtem cvičenců, provozování stolního tenisu na více než jednom stole. K této rezervaci použijte REZERVACE PULKY TĚLOCVIČNY (odkaz).

  • Lze rezervovat i pouhý jediný badmintonový KURT. Tuto rezervací je možno využit kromě samostatného kurtu i provozování jednoho stolu na stolní tenis. K této rezervaci použijte REZERVACE KURTU (odkaz).

Typy pronájmu :

  • DLOUHODOBÝ PRONÁJEM znamená podpis smlouvy na dobu delší než 3 měsíce s minimálně 1 hod. týdně. Při podpisu smlouvy přímo na místě, bude klient poučen o pravidlech využití a bude mu předán číp pro vstup do budovy. Termín podpisu smlouvy je možno sjednat telefonicky s některou osobou, uvedenou v kontaktech. Kontaktní osoba zajistí obsazení sjednaných termínů v rezervačním systému.

  • AD-HOC PRONÁJEM znamená rezervaci volných hodin v rezervačním systému. Klient telefonicky kontaktuje kontaktní osobu, která zajistí obsazení vybraných termínů v rezervačním systému, poučí klienta předá mu číp od budovy a zajistí jeho zpětný odběr. Za dodržování pravidel pronájmu vůči TJ Oldřichovice, jako pronajímateli, zodpovídá kontaktní osoba. Kontaktní osoba zajistí i platbu za pronájem.

Cena pronájmu :

  • CENY pronájmů jsou uvedeny v odkazu CENÍK. Za dlouhodobý pronájem, za dopolední hodiny (06.00-15.00), a za víkendy jsou výrazné slevy. Platby za nevyčerpané hodiny NEBUDOU vráceny, pokud nebudou zaviněné pronajímatelem.

Šatny :

  • V době provozování tělocvičny jsou k dispozici 2 šatny (muži, ženy) bez ohledu na provozovaný sport. Tyto šatny mají k dispozici sprchy a toalety a jsou po celou dobu otevřeny.