Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení členové spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s..


Výkonný výbor spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s. Tě srdečně zve na řádnou Valnou hromadu, kterou svolal na 14.3.2022 od 17.00 hod. v  budově Sportovního a volnočasového centra pro děti a mládež, která se nachází na adrese Oldřichovice 1011, 739 61 Třinec. Jako člen spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s., máš možnost podílet se na rozvoji sportu v naší obci i spolurozhodovat o struktuře a personálním složení vedení našeho spolku.

Program Valné hromady navrhovaný výkonným výborem:

1. Úvod
2. Volba předsedy a zapisovatele Valné hromady.
3. Zpráva o činnosti spolku.
4. Zpráva o hospodaření spolku.
5. Schválení účetní uzávěrky a Výroční zprávy.
6. Zpráva o činnosti oddílu kopané.
7. Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu.
8. Organizační a různé.
9. Diskuse.
10. Závěr.

 

Nebudeš-li se moci účastnit Valné hromady, můžeš zmocnit k účasti na Valné hromadě i jinou osobu. S pozvánkou Ti posíláme pro tyto účely i vzor plné moci; podpisy na plné moci není nutno ověřovat.   Jelikož jsou pozvánky zasílány elektronicky, prosíme o odpověď ohledně Tvojí účasti na mail: info@tjoldrichovice.cz  do 7.3.2022.

Informace o VH a spoustě dalších akcí našeho spolku najdete také na www.tjoldrichovice.cz.

Těšíme se na Tvou účast!

výkonný výbor

Dne 17.2.2022  v Oldřichovicích       TJ   O l d ř i c h o v i c e  

 

Příloha Velikost
Pozvanka na VH - Příloha2 - březen 2022.doc (41.5 KB) 41.5 KB