Pozvánka na valnou hromadu spolku TJ Oldřichovice

Vážení členové spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s..

Výkonný výbor spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s. Tě srdečně zve na řádnou Valnou hromadu,
kterou svolal na 08.06.2020 o 17.00 hod v naši nové budově Sportovní a volnočasové centrum
pro děti a mládež, která se nachází na adrese Oldřichovice 1011, 739 61 Třinec.

Jako člen spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s., máš možnost podílet se na rozvoji sportu v naší obci i
spolurozhodovat o struktuře a personálním složení vedení našeho spolku.

Program Valné hromady navrhovaný výkonným výborem:
1. Úvod
2. Volba předsedy a zapisovatele Valné hromady.
3. Zpráva o činnosti spolku.
4. Zpráva o hospodaření spolku.
5. Schválení účetní uzávěrky a Výroční zprávy.
6. Zpráva o činnosti oddílu kopané.
7. Zpráva o realizaci projektu „Sportovní a volnočasové centrum pro děti a mládež“
8. Organizační a různé.
9. Diskuse.
10. Závěr.

Členy spolku upozorňujeme, že členské příspěvky na rok 2020 mohou být uhrazeny přímo na
VH, nejpozději však do 30.6.2020.

Informace o VH a spoustě dalších akcí našeho spolku najdete také na www.tjoldrichovice.cz .

Těšíme se na Tvou účast!

Kategorie: