Soustředění žáků v Nýdku

Ve dnech 14. až 17. 11. se uskutečnilo soustředění žáků v Nýdku, kdy jsme se zaměřili na rozvíjení rychlosti, dynamiky, síly, technickým dovednostem a průpravným hrám. Ve čtvrtek trénink proběhl za účasti profesionálního trenéra Z. Cieslara, které bylo zaměřeno především na průpravné hry. V sobotu dopoledne nám zpestřil trénink na rozvoj dynamiky a síly skvělý trenér Standa Synčák. 

 

Závěr soustředění byl ukončen turnajkem a v neděli i s rodiči výšlapem na Čantorii, které bylo spojeno se zakončením sezóny.

Děti zaslouží pochvalu, jak k tomuto soustředění přistoupili a opravdu odmakali.

Poděkování patří hlavně vedení klubu za umožnění soustředění, obci Nýdek - p. Suszkovi za poskytnutí zázemí fotbalového hřiště a ubytování. Dále J. Lubojackému, který nám zajistil zdarma vstup na rozhlednu, diplomy pro děti a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto soustředění.

Také chci poděkovat rodičům za podporu děti, která je neskutečná.

Trenér žáků Oldřichovic Tomáš Hadrava

 

Soustředění

SoustředěníSoustředění

    

 

 

 

 

 

Kategorie